vsys-bianco

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Aceasta pagina descrie modul in care este gestionat site-ul web cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care il consulta.

Aceste informatii sunt furnizate in conformitate cu articolele 13 si 14 din GDPR 2016/679 UE si cu legislatia nationala actuala, celor care interactioneaza cu serviciile web ale VIASAT GROUP SPA, accesibile telematic incepand de la adresa www.viasatsystems.ro care corespunde paginii de pornire a site-ului oficial al VIASAT GROUP SPA.

 

Aceasta politica este furnizata numai pentru site-ul de replici al ceasurilor VIASAT GROUP SPA. Nu se aplica altor site-uri web care pot fi accesate de utilizator prin linkuri.

Aceasta politica se bazeaza si pe Recomandarea nr. 2/2001 ca autoritatile europene pentru protectia datelor cu caracter personal, adunate in Grupul instituit prin art. 29 din Directiva 95/46 / CE, adoptata la 17/5/2001 pentru a identifica anumite cerinte minime pentru colectarea online a datelor cu caracter personal, cu referire speciala la metodele, orele si natura informatiilor pe care operatorii de date trebuie sa le furnizeze utilizatorilor atunci cand se conecteaza la pagini web, indiferent de scopul conexiunii.

1

„Controlorul de date”

In urma consultarii acestui site, pot fi prelucrate date referitoare la persoane identificate sau identificabile.

„Operatorul de date” pentru prelucrarea acestora este VIASAT GROUP SPA, cu sediul in Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO), Italia. 

1.1

„Responsabil cu protectia datelor” (DPO)

Domnul Fabrizio Intini de la Viasat Group S.p.A. a fost numit responsabil cu protectia datelor (DPO) in temeiul art. 37 din GDPR 2016/679. DPO poate fi contactat apeland +39 011 / 456.02.201 sau prin e-mail la urmatoarea adresa: privacy@viasatgroup.it

2

Procesor de date

Viasat Group S.p.A. a fost desemnat Procesor de date in conformitate cu art. 28 din Reg. UE 2016/679 si legislatia nationala actuala, ca furnizor de servicii de dezvoltare si intretinere pentru platforma web si ca furnizor si manager operational al platformelor tehnologice utilizate.

3

Locul prelucrarii datelor

Operatiunile de prelucrare aferente serviciilor web ale acestui site web au loc la birourile mentionate mai sus ale Companiei si sunt efectuate exclusiv de catre personalul tehnic responsabil cu prelucrarea. Daca este necesar, datele conectate la serviciul newsletter pot fi prelucrate de personalul companiei care este responsabil pentru intretinerea partii tehnologice a site-ului, care este Viasat Group SpA (Procesor de date in conformitate cu art. 28 din Reg. UE. 2016/679 si legislatia nationala actuala), la sediul companiei in sine.

Nici o informatie din serviciul web nu este comunicata nimanui sau diseminata.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii care solicita material informativ (liste de corespondenta, buletine informative, raspunsuri etc.) sunt utilizate numai pentru a efectua serviciul sau performanta solicitata si nu sunt divulgate tertilor.

4

Tipul datelor prelucrate

4.1

Date de utilizare web

Sistemele IT si procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobandesc, in timpul functionarii lor normale, date cu caracter personal a caror transmitere este implicita in protocoalele de comunicare de pe Internet.

Aceste informatii nu sunt colectate cu scopul de a fi asociate cu partile afectate identificate, dar prin natura lor, ele ar putea, prin prelucrarea si asocierea cu datele detinute de terti, sa permita identificarea utilizatorilor.

Aceasta categorie de date include adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii conectati la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ​​ale resurselor solicitate, ora cererii, metoda utilizata pentru a trimite cererea catre server, dimensiunea fisierului obtinut in raspuns, codul numeric care indica starea raspunsului de la server (succes, eroare etc.) si alti parametri legati de sistemul de operare si mediul computerului.

Aceste date sunt utilizate numai pentru a obtine informatii statistice anonime privind utilizarea site-ului web si pentru a verifica functionarea corecta a acestuia. Acestea sunt sterse imediat dupa procesare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea in cazul unor ipotetice infractiuni informatice impotriva site-ului: cu exceptia acestei posibilitati, datele de contact web nu sunt pastrate niciodata mai mult de sapte zile.

4.2

Date furnizate voluntar de catre utilizator

Trimiterea optionala, explicita si voluntara a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site, inclusiv prin compilarea unor formulare specifice, implica achizitionarea ulterioara a adresei expeditorului, care este necesara pentru a raspunde solicitarilor, precum si a oricaror alte informatii personale. datele incluse in mesaj.

Datele vor fi prelucrate in esenta in urmatoarele scopuri specifice:

 

  1. Solicitari de informatii cu privire la serviciile furnizate si produsele / solutiile comercializate direct de VIASAT GROUP SPA;
  2. Rapoarte de orice fel, trimise si prin intermediul formularului de contact;
  3. Trimiterea de informatii si / sau date cu caracter personal in scopul definirii unei colaborari profesionale;
  4. Trimiterea de buletine informative, daca este abonat la serviciul corespunzator;
  5. Abonament la buletinul informativ al companiei (trebuie remarcat faptul ca buletinul informativ nu are continut comercial si / sau promotional).

Rezumate specifice vor fi postate sau afisate progresiv in paginile site-ului care au fost dedicate anumitor servicii la cerere.

4.2.1

Cookie-uri, plugin-uri si servicii pentru interactiunea cu platforme externe

Politica completa privind utilizarea cookie-urilor si a serviciilor pentru interactiunea cu platforme externe (de exemplu, retele sociale) de catre acest site este disponibila la urmatorul link:

Politica privind cookie-urile site-ului www.viasatsystems.ro – http://www.viasatsystems.ro/politica-cookies

5

Natura optionala a furnizarii datelor

In afara de cele specificate in ceea ce priveste datele de utilizare a web-ului, utilizatorul este liber sa furnizeze datele personale continute in formularele de cerere sau indicate atunci cand solicita buletine informative, materiale informative sau alte comunicari.

Nerespectarea acestora poate face imposibila obtinerea informatiilor solicitate.

6

Metode de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente automate pentru timpul strict necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.

Se respecta masuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicita sau incorecta si accesul neautorizat. 

7

Transferuri internationale de date

Datele cu caracter personal furnizate, introduse prin intermediul acestui sau al altor site-uri web, pot fi transferate in alte tari de catre noi sau agentii nostri pentru a respecta obligatiile contractuale si obligatiile obligatorii de comunicare intragrup si / sau franciza, in deplina conformitate cu art. 44 si urmatoarele din GDPR 2016/679. 

Datele pot fi, de asemenea, transferate din motive pur tehnice legate de structura sistemului informational al companiei si / sau aplicarea masurilor de securitate tehnica si organizationala considerate adecvate de catre operatorul de date (cit. Art. 32 GDPR 2016/679). 

8

Drepturile persoanelor vizate

Subiectii la care se refera datele cu caracter personal au dreptul, in orice moment, sa obtina confirmarea existentei acestor date si sa cunoasca continutul si originea acestora, sa verifice exactitatea acestora sau sa solicite integrarea, actualizarea sau corectarea acestora (articolele 15-22 GDPR 2016/679 si legislatia nationala aplicabila).

9

Dreptul de plangere

Persoanele vizate care considera ca prelucrarea datelor lor cu caracter personal prin intermediul acestui site incalca prevederile GDPR 2016/679 au dreptul de a depune o reclamatie la VIASAT GROUP SPA, conform prevederilor art. 77 din GDPR 2016/679 in sine sau pentru a aduce problema in fata instantelor competente (articolul 79 din GDPR 2016/679). 

10

Referinte legale

Notificare catre utilizatorii europeni: Aceasta politica de confidentialitate este elaborata in conformitate cu obligatiile prevazute la articolele 13 si 14 din GDPR 2016/679, precum si cu dispozitiile Directivei 2002/58 / CE, actualizate prin Directiva 2009/136 / CE in ceea ce priveste modulele cookie. Aceasta politica de confidentialitate se aplica exclusiv acestui site web.

11

Timpi de pastrare a datelor:

Datele furnizate catre noi vor fi stocate in arhivele noastre in conformitate cu urmatorii parametri:

Datele furnizate catre noi vor fi stocate in arhivele noastre in conformitate cu urmatorii parametri:

– Pentru orice date furnizate in mod voluntar: pana la furnizarea cu succes a serviciului („principiul limitarii stocarii”, art. 5 din Regulamentul UE 2016/679) sau conform termenelor prevazute de lege. Verificarea caducitatii datelor stocate in raport cu scopurile pentru care au fost colectate se efectueaza periodic

– In scopuri de marketing: 24 de luni

– Pentru profilare: 12 luni

12

Pentru informatii suplimentare, puteti contacta operatorul de date:

VIASAT GROUP SPA
Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. +39 011 4560201 – Fax +39 011 4240428
e-mail: privacy@viasatgroup.it

Data updated 18/06/2021

asdsadasdsdasdaasdadsadsasdasd